Top Teams
PREMIER
AL Nasr Leisureland 1 : 65 Points
Division 2
India Club 2 : 80 Points
Division 1
JBH : 100 Points
Juniors Team

UAE Junior Ranking List - Jan' 2014

# Name
Girls Under 13
1. Isabella Millins
2. Janhavi Agarwal
3. Jania Sanjay Hemmani
4. Vaishavi Deepak Seth
5. Rana Maher El Medany
6. Alia
7. Bella
8. Manya Narula
9. Sia Gaurav
10. Ferida
Girls Under 15
1. Shreya Singh
2. Anoushka Gautam
3. Apoorva Shrivastava
4. Vaishavi Deepak Seth
5. Preksha Kumbhat
6. Sakshi Sanghvi
7. Janhanvi Agarwal
8. Jania
9. Isabella
10. Rana
Girls Under 19
1. Jaida Akram Hammam
2. Anany Shrivastava
3. Shrey Singh
4. Shivangi Seth
5. Muajaddas Javed
6. Pavethra Rajendran
7. Anouskha
8. Apooriva
9. Vaishvi
10. Jania
# Name
Boys Under 9
1. Vishal Venkat
2. Rayyan Khan
3. Gabriel Mcourk
4. Mihir Bathija
5. Oman Maher El Medamy
6. Moiz Muder Lokhandwala
Boys Under 11
1. Adham Akram Hamman
2. Vikram Venkat
3. Yousef Yasser Farahat
4. Karim Ayman El Sadek
5. Zainul Abedeen
6. Dwayne Goveas
7. Adithya Ramanathan
8. Ali Hesham Mohamed
9. Tanay Mathew
Boys Under 13
1. Sharif
2. Adham Akram Hamman
3. Joshua Marshall
4. Christopher Stamp
5. Nikhil Balaji
6. Jayanth Palani
7. Arun Anand
8. Nithin Aaron
9. Arjun Rajish
10. Vishesh Bhat
11. Parthasarthi Suri
Boys Under 15
1. Saahil Shrikent
2. Ayush Udyavar
3. Sharif
4. Adham Ahmed El Wassimy
5. Suyash Saxena
6. Avishek Ghatak
7. Felix Griffin
8. Mostafa El Misky
9. Rithik Jalali
10. Thomas Peter Corbett
Boys Under 19
1. Adham Yasser Salem
2. Ammar Yasser Salem
3. Barath Balaji
4. Nehal Udyavar
5. Adham Ahmed El Wassimy
6. Ramy Yehia
7. Mohammed El Misky
8. Liam Denath D'Souza
9. Umer Shaikh
10. Anmol Ometh Herani
11. Kareem Ahmed
12. Druva Nair